Unesite osvježenje u Vaše financije i marketing

Naša je osnovna djelatnost poslovno i poduzetničko savjetovanje malih i srednjih poslovnih subjekata u svim fazama njihovog poslovnog ciklusa.
Unesite osvježenje u Vaše financije i marketing

Poslovni plan

Naša je osnovna djelatnost poslovno i poduzetničko savjetovanje malih i srednjih poslovnih subjekata u svim fazama njihovog poslovnog ciklusa.
Poslovni plan

Investicijski projekt

Naša je osnovna djelatnost poslovno i poduzetničko savjetovanje malih i srednjih poslovnih subjekata u svim fazama njihovog poslovnog ciklusa.
Investicijski projekt

Izrada poslovnog plana

Naša je osnovna djelatnost poslovno i poduzetničko savjetovanje malih i srednjih poslovnih subjekata u svim fazama njihovog poslovnog ciklusa.
Izrada poslovnog plana

Poslovno savjetovanje

Naša je osnovna djelatnost poslovno i poduzetničko savjetovanje malih i srednjih poslovnih subjekata u svim fazama njihovog poslovnog ciklusa.
Poslovno savjetovanje

Izrada investicijskih projekata

Naša je osnovna djelatnost poslovno i poduzetničko savjetovanje malih i srednjih poslovnih subjekata u svim fazama njihovog poslovnog ciklusa.
Izrada investicijskih projekata

Vijesti i financiranje

SAPARD

SAPARD je pretpristupni program usmjeren na:

  • ruralni razvoj,
  • napredak u poljoprivredi i
  • pripremu države kandidata za korištenje sredstava iz fondova Zajedničke poljoprivredne politike (CAP).

Svrha programa je:

  • ulaganje u poljoprivredu i ruralnu infrastrukturu,
  • stvaranje konkurentnog i učinkovitog poljoprivrednog sektora,
  • otvaranje novih radnih mjesta u nerazvijenim regijama,
  • poboljšanje kvalitete života ruralnog stanovništva te
  • pomoć u provedbi zakonodavstva EU.

Krajnji korisnici u ovom programu su, za razliku od programa CARDS, PHARE i SPA, izvan javnog sektora. To su poljoprivrednici - fizičke i pravne osobe, privatna i obiteljska poljoprivredna gospodarstva određena Zakonom o poljoprivredi (Narodne novine, br. 66/01), upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. Uz njih korisnici u mjeri 3 - Ruralna infrastruktura jesu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

 
Vrh stranice